1. Introductie licenties 

Omdat in het gewas hyacint de vermarkting van nieuwe rassen een langdurig proces is heeft Orientalis voor een aantal rassen gekozen voor een introductieperiode waarin de noviteiten stap voor stap worden opgeschaald in kwekerij én in de markt.
De rassen zullen nog niet grootschalig worden uitgegeven; middels een introductiefase zal een beperkt aantal licenties per ras worden uitgezet. De verhandeling van de bollen is vrij voor licentienemers. De introductie periode zal een periode van ongeveer 5 jaar belopen. De bollenproductie zal in deze periode in gezamenlijk overleg in relatie tot elkaar worden afgestemd met de markt.

Doelstelling is het succesvol introduceren van nieuwe rassen in de markt. De handel, en de communicatie tussen handel en kwekerijen zijn daarbij essentieel. De kwekers zullen de uit te geven rassen gaan telen op basis van een licentiecontract, waarin de voorwaarden staan beschreven. Het royalty bedrag per RR zal €2,00  bedragen per teeltseizoen.
V.O.F. Orientalis blijft het eigendom behouden van de rassen en houdt het recht tot brede uitgifte van de rassen in later stadium. Wanneer blijkt dat de marktpotentie van een ras veel groter zal zijn, kan worden besloten tot het uitgeven van de betreffende variëteit in meerdere porties van ieder gewenst areaal.

Grootschalige uitgifte (bij gewenst areaal groter dan 6 ha.)

Wanneer is gebleken dat een ras een belangrijke aanvulling is in de markt, en tevens de teelteigenschappen van dat ras voldoen aan de gewenste eisen zal VOF Orientalis het recht kunnen gebruiken om over te gaan tot uitbreiding van het areaal door grootschalige uitgifte. In de nieuwe situatie die dan ontstaat, blijft de aangesloten licentiehouder eigenaar van de introductie licentie ( 700 RR) die hij eerder heeft aangekocht. De eerste licentienemers zullen op dat moment gebruik mogen maken van een voorkeursrecht, waarbij tot maximaal 75% van het aantal licenties dat beschikbaar komt, zal worden aangeboden.

Voordelen van introductie licentie

·        Introductielicenties tegen een lage instapprijs.
·        Voorkeursrecht bij nieuwe introducties
·        Bij succesrijke rassen in de toekomst een snelle doorstart mogelijk, de introductielicentie blijft zijn waarde houden.
·        Bij exclusief blijven van het ras een goed rendement.
·        Bij grootschalige uitgifte uitstekende mogelijkheden voor leverantie van werkbollen.

2. Licentie-overeenkomst overige rassen

Wanneer is gebleken dat een ras een beperkte aanvulling is in de markt, zal VOF Orientalis licentierecht kunnen aanbieden om over te gaan tot uitgifte van het ras. Vaak worden dergelijke rassen aan enkele kwekers aangeboden die het ras verder op de markt zullen brengen. De aangesloten licentiehouder wordt daarmee het recht gegeven met het ras te telen, te bewaren, te vermeerderen en te handelen. Het royalty bedrag per RR zal €2,00  bedragen per teeltseizoen.